Ελαφρομπετόν

Το ελαφρομπετόν   ή το κυψελοειδές μπετόν είναι ένα ευπροσάρμοστο υλικό που αποτελείται κυρίως από τσιμεντοκονία και αναμιγνύεται με τουλάχιστον 20% του όγκου του αέρα.

Το υλικό χρησιμοποιείται τώρα σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών που κυμαίνονται από ένα τσιμεντένιο σπίτι μέχρι ένα χαμηλής πυκνότητας γέμισμα.

Το κυψελοειδές μπετόν έχει εκπληκτικά μακρά ιστορία. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1923 με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κυρίως για χρήση ως μονωτικό υλικό. Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν ώστε να μειωθεί η πυκνότητα, αυτό δεν ήταν στην πραγματικότητα το αφρώδες σκυρόδεμα. Τα τελευταία 20 χρόνια έγιναν σημαντικές βελτιώσεις σε εξοπλισμό παραγωγής και καλύτερης ποιότητας επιφανειοδραστικές ουσίες (παράγοντες αφρισμού) γεγονός που επέτρεψε τη χρήση αφρώδους σκυροδέματος σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Είναι ένα ελαφρύ και ελεύθερης ροής υλικό κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα σκοπών. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή πάνελ και μπλοκ, σε κονιάματα δαπέδου και οροφής, σε χύτευση τοίχου, σε πλήρης χύτευση σπιτιού, για ηχομόνωση τοίχου , στα πλωτά σπίτια, στο γέμισμα διαχωριστικών, στην προστασία πρανών, σε έπιπλα εξωτερικού χώρου και σε πολλές άλλες εφαρμογές.

Η πυκνότητα και η συμπιεστική ισχύς μπορούν να ελεγχθούν. Στο ελαφρομπετόν αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή αέρα μέσα από τη διαδικασία προσθήκης αφρού η οποία επιτρέπει σε κάποιο να ελέγξει με ακρίβεια την πυκνότητα και τη δύναμη.

Ένα συνηθισμένο σκυρόδεμα έχει πυκνότητα 2400 kg/m³, ενώ οι πυκνότητες κυμαίνονται από 1.800, 1.700, 1.600 μέχρι 300 kg/m³. Οι αντοχές κυμαίνονται από 40 Mpa έως το μηδέν για τις πραγματικά χαμηλές πυκνότητες.

Σε γενικές γραμμές έχει εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες, καλή αντιπυρική ιδιότητα, είναι μη εύφλεκτο υλικό και παρέχει εξοικονόμηση κόστους λόγω της ταχύτητας κατασκευής και ευκολία χειρισμού του. Σήμερα, χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο και δεν έχουν εξαντληθεί οι πιθανές χρήσεις του.

Η δύναμη είναι ένας σχετικός όρος. Τα μίγματα σκυροδέματος θα πρέπει να σχεδιαστούν με βάση την τελική τους χρήση. Η υψηλή συμπιεστική ισχύς είναι χρήσιμη όταν το συνεχές φορτίο ή η φθορά είναι παράγοντες, αλλά δεν είναι αναγκαία για τις οροφές και τις μη δομικές κατατμήσεις. Όλα τα σκυροδέματα είναι ανεπαρκή σε εφελκυστικές και διατμητικές δυνάμεις, όμως αυτά συμπληρώνονται με δομική ενίσχυση. Η συμπιεστική ισχύς μπορεί να γίνει μέχρι 40 Mpa και υπερβαίνει πλέον τις κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Οι φυσαλίδες στο ελαφρομπετόν με σωστά μηχανικά αφρώδη και υγρά συμπυκνώματα δεν χάνουν τον όγκο τους. Το προ-διαμορφωμένο αφρώδες ελαφρομπετόν κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας συμπυκνώματα υγρού αφρού δεν καταρρέει. Η σταθερότητα των κυψέλων του αέρα είναι το σημάδι ανώτατου αφρώδους συμπυκνώματος και μηχανισμού αφρού. Η προτεινόμενη προ-σχηματισμένη αφρώδης εφαρμογή θα πρέπει να ελέγχεται ή να επικυρώνεται για τη σταθερότητα πριν από την τοποθέτηση του υλικού.

Πυκνότητα και Στερεότητα

Ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά ενός ελαφρομπετόν είναι η ικανότητα του να κατασκευαστεί σε ένα ευρύ φάσμα χαμηλών πυκνοτήτων και αντοχών. Η εφαρμογή ελαφρομπετόν κυμαίνεται από ελαφριάς πυκνότητας και χαμηλής στερεότητας αντικατάστασης μπάζων μέχρι υψηλότερης στερεότητας οικοδομικού ελαφρομπετού. Για να καλυφθεί αυτό το ευρύ φάσμα των ιδιοτήτων του ελαφρομπετού, αναπτύχτηκε ένα διάγραμμα δοσολογίας του μείγματος, το οποίο απεικονίζει τα βασικά χαρακτηριστικά, βοηθώντας στη δημιουργία αυτής της μεγάλης γκάμας υλικού από ένα μόνο υγρό συμπύκνωμα. Χρησιμοποιώντας το μηχανικό αφρώδες και το υγρό συμπύκνωμα ο εργολάβος μπορεί να εργαστεί έχοντας πλέον στη διάθεσή του μια μεγάλη ποικιλία υλικών από πλευράς κόστους, υψηλής απόδοσης και ελαφρύτερο σκυρόδεμα.

Οι διαφορετικές πυκνότητες και οι διαθέσιμες στερεότητες:

Το ελαφρομπετόν παρουσιάζεται πολύ ελαφρύτερο σε πυκνότητα από ένα τυπικό σκυρόδεμα. Ένα απλό, τυπικό σκυρόδεμα έχει πυκνότητα 2,400 kg/m³, ενώ η πυκνότητα ενός ελαφρομπετόν κυμαίνεται από 300 kg/m³ έως 1800 kg/m³. Το ελαφρομπετόν είναι ένα μονωτικό υλικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία από εφαρμογές που απαιτούν ένα μονωτικό υλικό που μπορεί να εμφανίσει τόσο ακεραιότητα όσο και δύναμη.

Το κόστος του ελαφρομπετού εξαρτάται από τις απαιτήσεις των εφαρμογών, όπως η πυκνότητα και η στερεότητα. Ένα τυπικό σκυρόδετο οικοδομικό έργο είναι λιγότερο δαπανηρό από πλευράς κυβικό μέτρο σε κυβικό μέτρο, όταν συγκρίνεται με το απλό σκυρόδεμα λόγω των φθηνότερων εργατικών, φθηνότερου ξυλότυπου, λιγότερων μεταλλικών κατασκευών και την κατάργηση χρήσης τούβλων και έτσι η εξοικονόμηση χρημάτων είναι πολύ σημαντική όταν συγκρίνεται με τις συμβατικές μεθόδους.

Η εφαρμογή και η κατασκευή του ελαφρομπετόν συνθετικού σχεδιασμού χρησιμοποιεί την υπάρχουσα τεχνολογία. Η μοναδικότητά του, ωστόσο, είναι ο νέος συνδυασμός που αντλείται από διάφορους τομείς ταυτόχρονα: αρχιτεκτονική, χημεία, δομική μηχανική, και τοποθέτηση σκυροδέματος.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Ξενοδοχεία.
 • Ιαματικά θέρετρα.
 • Οικιστικής ανάπτυξης.
 • Βιομηχανικής ανάπτυξης.
 • Εμπορικής ανάπτυξης.
 • Δημόσιας ανάπτυξης.
 • Επεκτάσεις και ανακαινίσεις.

Πλεονεκτήματα ελαφρομπετόν σε σύγκριση με το συμβατικό σκυρόδεμα

Ελαφρύ σκυρόδεμα (ελαφρομπετόν) Συμβατικό σκυρόδεμα
Χαμηλό κόστος εργασίας Υψηλό κόστος εργασίας
Ελάχιστο βάρος Βαρύ φορτίο
Θερμομόνωση Υψηλή θερμική αγωγιμότητα
Ηχομόνωση Υψηλή ηχητική αγωγιμότητα
Πυρασφαλής Επιτετηδευμένο στη φωτιά
Μη τοξικό Μη τοξικό
Δεν χρειάζεται ωρίμανση Χρειάζεται ωρίμανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Τσιμεντοκονία δαπέδου.
 • Επίχωση.
 • Τοιχοποιία.
 • Θερμικό και ηχομονωτικό υλικό.